Üyelik Formu

  Farmasötik Teknoloji Araştırmacıları Derneği
  (TÜFTAD)
  Yönetim Kurulu Başkanlığına,
  Türk Farmasötik Teknoloji Araştırmacıları Derneği (TÜFTAD)’ne
  üye olmak istiyorum.
  Gereğini bilgilerinize arz ederim.

   Not: Başvuru formuna yakın zamanda çekilmiş iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı tıpkıçekimi, giriş aidatı olarak 150 TL* ve yıllık üyelik aidatı olarak 300 TL*’sının ödendiğini gösterir banka alındı belgesi eklenmelidir.

  Ödemeler; Yapı Kredi Bankası Hacettepe Şubesi “71090937” numaralı TÜFTAD hesabına yapılabilir.

  IBAN: TR31 0006 7010 0000 0071 0909 37

  *Üyelik ve giriş aidatları, tüzük gereği her yıl TÜFTAD Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

   

  Üyelerimize,

  Üyelerimizin faaliyetlerini (yurt dışı ve yurt içi katıldıkları toplantılar, yurt dışına araştırma amacıyla uzun süreli gidişler, sosyal durum değişiklikleri vb.) haber verildiği takdirde diğer üyelerimize de bildirmek istiyoruz.

  İletişim Adresimiz:

  Prof. Dr. Selma ŞAHİN

  Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

  Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı

  06230 Sıhhiye, Altındağ, Ankara

  Telefon:+90 312 305 12 41 (sekretarya)

  elmek: selmas@hacettepe.edu.tr