Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU-2017/2019 DÖNEMİ

Prof. Dr. F. Nevin ÇELEBİ (Başkan)

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Tel: 0312 202 3049

e-posta: ncelebi@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Erem BİLENSOY (Başkan Yardımcısı)

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Tel: 0312 305 1241

e-posta: eremino@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Tansel ÇOMOĞLU (Genel Sekreter)

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Tel: 0312 203 3164

e-posta: comoglu@pharmacy.ankara.edu.tr

Prof.Dr. Yalçın ÖZKAN (Sayman)

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Tel: 0312 304 6071

e-posta: yalcin.ozkan@sbu.edu.tr

  Prof.Dr. Selma ŞAHİN

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Tel: 0312 305 1241-2168

e-posta: selmas@hacettepe.edu.tr

Doç. Dr. Müge KILIÇARSLAN

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Tel:0312 203 3156

e-posta: kilicars@pharmacy.ankara.edu.tr

Dr. Ecz. Tuba İNCEÇAYIR

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Tel: 0312 202 3057

e-posta: tincecayir@gazi.edu.tr