Denetleme Kurulu

DENETLEME KURULU – 2019/2021 DÖNEMİ

Prof. Dr. Miyase Nilüfer TARIMCI

Başkent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Tel: 0312 246 6666 / 1178

e-posta: ntarimci@baskent.edu.tr

Prof. Dr. Ayhan SAVAŞER

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Tel: 0312 304 6081 / 6081

e-posta: ayhan.savaser@sbu.edu.tr

Prof. Dr. Ayşe Filiz ÖNER

Emekli Öğretim Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Tel: 0312 311 4777

e-posta: foner@hacettepe.edu.tr