Tüzük

TÜRK FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ARAŞTIRMACILARI DERNEĞİ (TÜFTAD)

TURKISH PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY SCIENTISTS ASSOCIATION TÜZÜĞÜ

BÖLÜM I

KURULUŞU: Derneğin Adı, Merkezi, Amacı ve Faaliyetleri:

Madde 1. Aşağıda adları yazılı olan kişiler tarafından Ankara’da “Türk Farmasötik Teknoloji Araştırmacıları Derneği” adı altında bir dernek kurulmuştur.

Madde 2. Derneğin merkezi Ankara’dadır. Gerek görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir.

Madde 3. Derneğin amacı ülkemizde farmasötik teknoloji ve bu bilim alanı içinde yer alan endüstriyel farmasötik teknoloji, biyofarmasötik, farmakokinetik, farmasötik biyoteknoloji, kozmetoloji ve radyofarmasi araştırmalarını ile bu bilim dallarının gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmaktır. Bu amaçla dernek aşağıda açıklanan çalışmalarda bulunur:

 1. Farmasötik Teknoloji ile ilgili tüm bilimsel araştırma ve araştırmacıları destekler, yabancı bilim ve araştırma kurumları ile bilimsel işbirliği yapar, düzenleyeceği seminer ve konferanslarla yurtiçi ve yurtdışından konuşmacı davet eder. Bunlarla ilgili masrafları yönetim kurulu kararı ile üstlenir.
 2. Araştırma ve incelemelerin sonuçları ile ilgili olarak broşür, teksir, kitap ve film gibi her türlü yayını yapar ve isteklendirir.
 3. Bilim alanı ile ilgili mecmua ve kitapları imkan dahilinde sağlayarak, Eczacılık Fakültesi’nin Eczacılık Teknolojisi Bölümlerine destek verir.
 4. Farmasötik Teknoloji ile ilgili bilimlerin çalışmalarında ihtiyaç duyulacak cihaz ve malzemeler ile gayrimenkuller sağlar.
 5. Farmasötik Teknoloji alanındaki akademik ve endüstriyel çalışmalarda başarı ve üstün başarı gösteren elemanları ödüllendirir. Üyeler arasında sosyal dayanışmayı sağlar, onların meslek ile ilgili çalışmalarını her yönüyle destekler ve ödüller ihdas eder.
 6. İlgili bakanlık ve mercilerden izin almak kaydı ile uluslararası bilimsel faaliyetlerde bulunur, yurt dışındaki bilimsel dernek ve bilimsel kuruluşlara yönetim kurulu kararı ile üye olarak katılabilir.
 7. Türk Endüstriyel Farmasötik Teknoloji firmalarının ve çalışanlarının dünya, farmasötik endüstrisi düzeyine çıkması için bilimsel ve teknolojik çalışmalarda önerilerde, yayınlarda toplantı organizasyonlarında bulunur.

Dernek hiçbir şekilde siyasetle uğraşmaz.

BÖLÜM II

DERNEK KURUCULARI

 

Madde 4. Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslekleri, ikametgah adresleri aşağıda gösterilmiştir.

1) Adı-Soyadı : Abidin Atilla Hıncal, Prof. Dr.
  Mesleği : Eczacı
  Baba Adı : Ali Rıza
  Doğum Yeri ve Tarihi : Balikesir, 1940
  Uyruğu : T.C.
  İkametgah Adresi : Mesa Güneş Sitesi, Turgutlu Sok. No: 15/14 GOP/ANKARA
 
2) Adı-Soyadı : Murat Şumnu, Prof. Dr.
  Mesleği : Eczacı
  Baba Adı : Cevat
  Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 1944
  Uyruğu : T.C.
  İkametgah Adresi : Gençlik Cad. No: 143/3 Anıttepe/ANKARA
 
 
3) Adı-Soyadı : Süheyla Kaş, Prof. Dr.
  Mesleği : Eczacı, Öğretim Üyesi
  Baba Adı : Mehmet Agah
  Doğum Yeri ve Tarihi : Salihli, 1946
  Uyruğu : T.C.
  İkametgah Adresi : Yirminci Sok. No:19/8 Bahçelievler/ANKARA
 
 
 
4) Adı-Soyadı : Yılmaz Çapan, Prof. Dr.
  Mesleği : Eczacı, Öğretim Üyesi
  Baba Adı : Alipaşa
  Doğum Yeri ve Tarihi : Erzurum, 1950
  Uyruğu : T.C.
  İkametgah Adresi : Meneviş Sok. Misket Apt. No:5/5

Aşağı Ayrancı/ANKARA

 
5) Adı-Soyadı : Ayşe Nurten Özdemir, Doç. Dr.
  Mesleği : Eczacı, Öğretim Üyesi
  Baba Adı : Süleyman Necati
  Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 1957
  Uyruğu : T.C.
  İkametgah Adresi : Metroloji Mebusevleri Konut Sok. 2214 ANKARA
 
6) Adı-Soyadı : Nevin Çelebi, Doç. Dr.
  Mesleği : Eczacı, Öğretim Üyesi
  Baba Adı : İsmail
  Doğum Yeri ve Tarihi : Mardin, 1951
  Uyruğu : T.C.
  İkametgah Adresi : 27 Sok. No:14/4 Bahçelievler/ANKARA
 
7) Adı-Soyadı : Günsel Bayraktar-Alpmen
  Mesleği : Eczacı, Öğretim Üyesi
  Baba Adı : Ahmet Feyzi
  Doğum Yeri ve Tarihi : Burdur, 1938
  Uyruğu : T.C.
  İkametgah Adresi : Hakkak Yümni Sok. No:22/7-B Baltalimanı/İSTANBUL
 
 
8) Adı-Soyadı : Ayla Gürsoy, Prof. Dr.
  Mesleği : Eczacı, Öğretim Üyesi
  Baba Adı : İhsan
  Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 1936
  Uyruğu : T.C.
  İkametgah Adresi : Valikonağı Cad. No:171/18 İSTANBUL
 
9) Adı-Soyadı : Tamer Güneri, Prof. Dr.
  Mesleği : Eczacı, Öğretim Üyesi
  Baba Adı : Mustafa
  Doğum Yeri ve Tarihi : Karaburun-İzmir, 1944
  Uyruğu : T.C.
  İkametgah Adresi : Ege Üniversitesi Lojmanları A Blok 2 A 35050 Bornova/İZMİR
 
10) Adı-Soyadı : Yasemin Yazan, Doç. Dr.
  Mesleği : Eczacı, Öğretim Üyesi
  Baba Adı : Şefki
  Doğum Yeri ve Tarihi : Nazilli, 1953
  Uyruğu : T.C.
  İkametgah Adresi : Hoşnudiye Mah. İsmet İnönü Cad. Sakinler Apt. No:45/6 ESKİŞEHİR
 
11) Adı-Soyadı : Nevhiz Pak
  Mesleği : Eczacı
  Baba Adı : Mustafa
  Doğum Yeri ve Tarihi : Üsküdar-İstanbul, 11.09.1927
  Uyruğu : T.C.
  İkametgah Adresi : Maya Sitesi Düzgören Sok. Blok 5/d/7 Beşiktaş/İSTANBUL
 
12) Adı-Soyadı : Ahmet Müderrisoğlu
  Mesleği : Eczacı
  Baba Adı : Ahmet Kemal
  Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 25.05.1943
  Uyruğu : T.C.
  İkametgah Adresi : Arifi Paşa Korusu No:6/6 Bebek/İSTANBUL
 
13) Adı-Soyadı : Altan Demirdere, Dr. Ecz.
  Mesleği : Eczacı
  Baba Adı : Abdülkerim
  Doğum Yeri ve Tarihi : Adana, 21.09.1957
  Uyruğu : T.C.
  İkametgah Adresi : Baharistan Sok. Baharistan Apt. No:20/9 Yeşilköy/İSTANBUL
 
14) Adı-Soyadı : Nurettin Turan
  Mesleği : Eczacı
  Baba Adı : Yusuf
  Doğum Yeri ve Tarihi : Kadıköy-İstanbul, 1934
  Uyruğu : T.C.
  İkametgah Adresi : Kazım Orbay Cad. Engin Apt. No:40/8 80260 Şişli/İSTANBUL

BÖLÜM III

 DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA:

 Madde 5. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun ilgili maddelerinde üye olma, üyelikten çıkma ve üye haklarına ilişkin hükümler saklıdır.

 1. a) Asil üyelerin aşağıda yazılı niteliklerden birini taşımaları gerekir

1) Farmasötik Teknoloji dalında Yüksek Lisans (Bilim Uzmanlığı) veya Doktora eğitimini tamamlamış ya da bu eğitimlerine devam etmekte olmak,

2)   a- Eczacılık, Tıp, Kimya, Biyoloji alanlarından mezun olup Endüstriyel Farmasötik Teknoloji ile ilgili akademik, kamu veya özel kuruluşlarda, ilaç araştırma, geliştirme, ruhsatlandırma ve ilaç üretiminde çalışıyor olmak,

      b- Eczacılık ve ilaç endüstrisinin diğer alanlarından da (pazarlama, satış, insan kaynakları v.b.) üye kabul edilebilir. Ancak bu üyelerin sayısı, üye toplam sayısının %20’sini aşamaz.

3) Derneğe asil üye olabilmek için adayın, iki asil üye tarafından teklif edilmesi gerekir. Üyelik için yapılan müracaatları yönetim kurulu en geç otuz gün içinde karara bağlar ve bu karar ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

4) Farmasötik Teknoloji ve/veya Farmasötik Bilimlerin diğer alanlarında ve/veya uluslararası kurumsal faaliyet gösteren, TÜFTAD’ın ulusal veya uluslararası yaptığı faaliyetleri maddi ve manevi olarak destekleyerek müşterek bilimsel, regülatif ve eğitim-öğretim programları düzenleyen ve ülkemizde Farmasötik Teknoloji ve Farmasötik Bilimlerin diğer alanlarının gelişimi için kurumsal destek sağlayan tüzel kişiler yönetim kurulu kararı ile asil üye olarak kaydedilebilirler. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Kurucu üyeler derneğin asil üyesidir.

 1. b) Farmasötik Teknoloji’ye yakın ilgi duyan ve bu ilgisini dernek tüzüğünün 3. maddesinde yazılı amaçlar doğrultusunda her türlü fiili ve karşılıksız olarak çalışma ile etkinlik gösteren gerçek ya da tüzel kişilere, TÜFTAD üyeleri tarafından gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna önerilmeleri ve/veya doğrudan doğruya yönetim kurulu kararı ile “TÜFTAD Onursal Üyesi” unvanı verilir. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Onursal üyelik unvanı için aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulur:

— Farmasötik Teknoloji Alanının yurt içinde gelişmesine istisnai emeği geçmiş; eğitim öğretim ve üst düzeyde bilimsel araştırmaları ile ülkemiz araştırıcılarına katkıda bulunmuş olmak,

— Farmasötik Teknoloji ve Farmasötik Bilimlerin diğer alanlarında uluslararası saygınlığı kabul edilmiş/prestijli kuruluşların ödüllerine layık görülen bilim insanı olmak,

— Farmasötik Teknoloji alanındaki hizmetlerinden dolayı derneğe/eczacılık alanına/ülkeye bir onur kazandırmış olmaktır.

“TÜFTAD Onursal Üyesi” unvanı verilen kişilerin yıllık üyelik aidatı ödeme yükümlülükleri bulunmamaktadır. Adı geçen bu kişilere “Onursal Üye” belgesi ve rozeti verilir. “TÜFTAD Onursal Üyesi” unvanı verilen kişiler, derneğe asil üye olarak kayıtlı iseler, asil üye haklarını muhafaza ederler.

 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

Madde 6. Üyeliğin sona ermesi, üyelikten ayrılma veya üyelikten çıkarılma şeklinde olur:

 1. a) Her üye istediği zaman dernekten çıkabilir. Ancak bu isteğini yönetim kuruluna bir dilekçe ile bildirmesi gerekir. Üye, yerine getirilmesi mümkün bir isteğin yapılmamış olmasını sebep gösteriyorsa, yönetim kurulu durumu inceleyerek kararın gerekçelerini üyeye bildirir. Üye ayrılmakta ısrar ederse istifası kabul olunur ve kendisine yazı ile bildirilir. Böyle bir kişi derneğe yeniden girme isteğinde bulunursa, yönetim kurulu kararı ile tekrar üye olabilir. Bu takdirde yeni kayıt olmuş üye niteliği taşır.
 1. b) 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca, derneklere üye olmak hakkını kaybedenler üyelikten çıkarılırlar. Dernek tüzüğüne aykırı hareket edenler ise, en az üç üyenin birlikte yapacağı gerekçeli yazılı teklif üzerine, yönetim kurulunun vereceği yazılı kararla dernek üyeliğinden çıkarılabilirler. Bu karar gerekçeli olarak üyeye yazı ile bildirilir. Üyenin bir ay içinde bu karara itiraz hakkı saklıdır. İtiraz halinde durum, kararı veren kurulca tekrar incelenir. Kurul ilk kararında ısrar ederse, bu durum üyeye yeniden yazılı olarak bildirilir. Bu son karara üye, toplanacak ilk genel kurulda bir defa daha yazılı olarak itiraz edebilir. Genel kurul itiraz üzerine konuyu gündemine alıp görüşmek zorundadır. İtiraz okunur ve üyenin savunması dinlenir. Genel kurul kararı kesindir.
 1. c) Bir yıla ait aidatını o yılın bitiminden sonra altı ay içinde ödemeyen üyeye aidatını ödemesi için tebligat, bir mektup ve/veya e-posta ile gönderilir. Gönderme tarihinden itibaren iki ay beklenir. Bu sürenin sonunda da ödemesini yapmayan üye, yönetim kurulu kararıyla dernek üyeliğinden çıkarılır. Üyeliğini devam ettirmek isteyen üyeden, geçmiş dönem aidat borcu %50 zamlı tahsil edilir.

 BÖLÜM IV

 Madde 7. Derneğin organları genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kuruludur.

GENEL KURUL:

 Madde 8. Genel Kurul derneğin asil üyelerinden oluşur. Her üyenin genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Onursal üyeler toplantıya katılabilir, söz alabilir ancak oy hakları yoktur ve organlara seçilemezler.

GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞIRILMASI:

Madde 9.

 1. a) Derneğin olağan genel kurul toplantısı yönetim kurulunun daveti üzerine iki yılda bir, Haziran ayı içerisinde, dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılır. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi belirtilmek suretiyle, yazılı olarak bildirilmek veya bir gazetede ilan vermek ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, iki aydan çok olamaz.

Toplantı, çoğunluğun sağlanamaması sebebinin dışında bir sebeple geri bırakılırsa bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 1. b) Olağanüstü Genel Kurul: Yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

GENEL KURUL TOPLANTISI:

 

Madde 10. Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının  iki katından az olamaz. Toplantı, yeterli sayının sağlanamaması veya başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ USULÜ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

 

Madde 11.

 1. a) Gerekli tam sayı sağlanmışsa toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir başka yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkan ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Toplantıda yalnız gündemdeki konular görüşülür. Ancak, katılan üyelerin en az onda birinin isteği ile gündemde değişiklik yapılabilir.
 2. b) Genel kurulda gizli oy açık tasnif usulüne göre oy kullanılır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin yarıdan bir fazla oyuyla alınır.

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 12. Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Dernek yönetim kurulunu ve denetleme kurulunu yedek üyeleriyle birlikte seçmek,
 2. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarını görüşmek, yönetim kurulunu ibra etmek,
 3. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 4. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malları satmak hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,
 5. Dernekler Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunma, yurt dışında kurulmuş bilimsel dernek veya kuruluşlara katılma ile ilgili kararlar almak,
 6. Derneğin ilgili bir federasyona katılması, benzeri kuruluşlarla bir federasyon kurması veya ondan ayrılması konusunda karar almak,
 7. Derneği fesh etmek,
 8. Yukarıdakilerin dışında mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,
 9. Tüzükte değişiklikler yapmak; tüzük değişikliği yönetim kurulunun teklifi veya üyelerin en az onda birinin yazılı müracaatı üzerine genel kurul tarafından yapılabilir. Tüzük değişikliği için teklifin genel kurul toplantısına katılan üyelerin 2/3’sinin oyuyla kabulü gerekir.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ:

 

Madde 13. Yönetim kurulu genel kurul tarafından asil üyeler arasından iki yıl süreyle ve gizli oyla seçilecek yedi asil ve yedi yedek üyeden kurulur.

Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçerek iş bölümü yapar.

Başkan yardımcısı, başkan bulunmadığı zamanlarda Başkanlık görevi yapar. Yönetim kurulu en az iki ayda bir çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılan üyelerin oy çoğunluğu ile alınır.

Özür bildirmeden üst üste toplantıya gelmeyen veya özür bildirse de altı aylık süre içine dört toplantıya gelmemiş bulunan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer. Bu durumu başkan yönetim kuruluna sunduktan sonra ilgili üyeye yazılı olarak bildirir.

Yönetim kurulu üyeliği boşaldığı takdirde aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler toplantıya çağırılırlar.

Ayrılma ve diğer sebeplerle yönetim kurulu üye sayısı yedek de dahil dört kişiden aşağıya düşerse, seçim için mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından genel kurul bir ay içinde genel kurul toplantısına çağırırlar. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Yönetim kurulunda en az dört üye hazır bulunmadıkça toplanmış sayılmaz. Bu husus yönetim kurulu karar defterine yazılır.

 1. Yönetim Kurulu Başkanı: Derneğin genel başkanı olup, derneği temsil eder. Yönetim kurulu kararlarını uygular ve uygulatır.
 2. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkanın görev ve yetkilerine sahiptir.
 • Genel Sekreter: Derneğin üye kayıt defteri, karar defteri ve gelen-giden evrak defterini tutar, yazışmaları yapar. Genel kurul toplantıları için gerekli işlemleri yerine getirir. Yönetim kurulu kararlarına uygun olarak derneğin işlemlerini yürütür. İlgili geçici kuralların yardımı ile toplantılar düzenler. Çalışma ve yeni gelişmeleri üyelere duyurur. Her altı ayda bir yönetim kuruluna sunulmak üzere çalışma raporu hazırlar.
 1. Sayman: Derneğin gelir ve gider hesaplarını usulüne göre tutar. Aidatları alındı belgesi karşılığında toplar, derneğin paralarını ulusal bir bankada bulundurur. Gelirleri üç gün içinde bankada açılan hesaba yatırır. Bütçe ve bilançoyu hazırlar. Bu amaçla gelir-gider, bütçe kesin hesap ve bilanço defteri tutar. Her altı ay sonunda yönetim kuruluna sunulmak üzere bütçe durumu hakkında rapor hazırlar.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

Madde 14. Derneğin yürütme organı olan yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

 1. Yönetim kurulunu başkan temsil eder. Derneği ise yönetim kurulu temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına temsil yetkisi verebilir.
 2. Çalışma programı hazırlar ve genel kurula sunar.
 • Derneğe üye olmak isteyenlerin müracaatları hakkında karar verir.
 1. Derneğe yapılan bağışlar hakkında karar verir.
 • Derneğin amacına uygun her türlü çalışma ve faaliyetlerde bulunur, gelir sağlamak için olanaklar araştırır.
 1. Genel kurul için gündem hazırlar, toplantıyı gerçekleştirir.
 2. Genel kurul toplantısından on beş gün önce yönetim kurulu dönem çalışma raporunu hazırlar.
 3. Gerektiğinde tüzük değişikliği için önerilerini hazırlar, genel kurula sunar.
 4. Derneğin gelir ve gider işlemlerini yapar ve gelecek dönem için bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunar.
 5. Genel kurul toplantısında alınan kararları yerine getirir.
 6. Dernek tüzüğünün ve yasaların kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkilerini kullanır. Dernekte ücret karşılığı çalıştırılacak personelin ücretini tespit eder, işe alınma veya ilişik kesme işlemleri hakkında karar verir.

 

DENETLEME KURULU:

Madde 15. Denetleme kurulu, üç asil ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir. Bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullre göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve sorunlu hallerde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

 

Madde 16. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları yazı ile bildirir.

 

BÖLÜM V

Mali Hükümler

DERNEĞİN GELİRLERİ:

 

Madde 17. Derneğin gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir:

 1. Üye aidatları: Derneğin giriş aidatı ve yıllık üyelik aidatı, her yıl yönetim kurulu tarafından belirlenir.
 2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, konferans, seminer, çalıştay, tiyatro, bale gibi her türlü sosyal bilimsel ve kültürel faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
 3. Derneğin bankalarda bulunan paralarının faiz ve ikramiyeleri,
 4. Dernek mallarından elde edilen gelirler,
 5. Dernek kanununun cevaz verdiği her çeşit diğer gelirler.

 

DERNEĞİN GİDERLERİ:

 

Madde 18. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere yaptığı harcamalardan 500 TL (BeşYüzTürkLirası) liranın üzerinde olan giderler için Yönetim Kurulu kararı gereklidir. 500 TL (BeşYüzTürkLirası)’na kadar olan giderler Başkan, Genel Sekreter ve Sayman’ın kararıyla yapılır ve ilk yönetim kurulu toplantısında kurulun onayına sunulur.

GELİR VE GİDERLERDE USÜL:

 

Madde 19. Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar ilgili yönetmelikte düzenlenir.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

DERNEĞİN PARASININ VE MALLARININ KORUNMASI

Madde 20.

 1. Yönetim kurulu derneğin demirbaş defterine kayıtlı malları hakkında muhafaza tedbirlerini alır ve gerekirse sigortalarını yaptırır.
 2. Dernek adına gelir toplamakla yetkili ve görevli olan kişiler, tahsil ettikleri paraları 30 gün içerisinde bankadaki hesaba yatırır veya bankalar vasıtası ile gönderir. Ancak, tahsilatı 1000 TL (BinTürkLirası)’nı geçenler 30 gün süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı derneğin banka hesabına yatırmak veya göndermek zorundadırlar.
 3. Dernek adına açılmış olan hesaptan yönetim kurulu başkanı ile muhasip üyenin ancak birlikte attıkları imzalarıyla doğrudan veya çek yazmak suretiyle bankadan para çekilebilir. Çekilen para en geç on beş gün içinde yerine harcanır. Başkanın bulunmadığı hallerde yönetim kurulunca yetki verildiğinde Başkan yerine Başkan yardımcısı veya yetki verilen yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından çek imzalanır.

DERNEĞİN DEFTERLERİ:

Madde 21. Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 • Karar Defteri: Yönetim kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 • Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 • Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 • Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 • İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 • Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 1. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 • (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri, bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.
 • Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan ve dernekçe tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:

Derneğin iş ve işlemleri, defter ve kayıtları, yönetim kurulu çalışmalarının yerinde olup olmadığı, harcamaların bütçeye uygun olup olmadığı denetleme kurulunun en az altı ayda bir yapacağı denetime tabidir. Denetim sonucu, bir rapor halinde yönetim kuruluna ve genel kurula sunulur.

 

 

BÖLÜM VI

Çeşitli Hükümler

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 22. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilir. Görüşmelere başlanabilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3 çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği kararı toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile alınır.

DERNEĞİN FESHİ:

Madde 23. Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Ancak genel kurulun toplantı gündeminde bu konunun bulunması ve toplantıya katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, genel kurul ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Ancak feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde Valiliğe yazı ile bildirilir.

KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMA:

Madde 24. Dernek, kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü veya yönetim kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veya 13. maddede belirtilen yeter sayının bulunmaması sebebiyle üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılmadığı hallerde kendiliğinden dağılmış sayılır. Her ilgili, sulh hakimliğinden derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir.

TASFİYE:

Madde 25. Derneğin feshi halinde derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi için son yönetim kurulundan oluşan tasfiye kurulu görevlendirilir. Bu kurul mevzuata uygun olarak derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sona kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Derneğin feshi ve tasfiyesi halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilen amacına uygun başka bir dernek veya kuruluşa devredilir.

Derneğin mal, para ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

Genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamışsa ya da dernek mahkeme kararıyla fesh edilmişse, derneğin bütün mal, para ve hakları mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip bir derneğe devredilir.

GELİR VE GİDER İLE BORÇLANMADA USÜL:

Madde 26. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

UYGULANACAK MEVZUAT:

Madde 27. Bu tüzükte hüküm bulunmayan konu ve durumlarda, öncelikle Dernekler Kanunu, daha sonra Medeni Kanun uygulanır. Bunlarda da çözüm getirecek açıklık yoksa ilgili düzenlemelerden yararlanarak Genel Kurul kararıyla sonuçlandırılır.

 

Prof. Dr. A. Atilla HINCAL

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Prof. Dr. Nevin ÇELEBİ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

Prof. Dr. Nilüfer TARIMCI

Üye

 

Doç. Dr. Erem BİLENSOY

Genel Sekreter

 

Doç. Dr. Zeynep Şafak TEKSİN

Üye

 

Doç. Dr. Tansel ÇOMOĞLU

Üye

 

Yrd. Doç. Dr. Hakan EROĞLU

Sayman