Destekler ve Burslar

ULUSAL ve ULUSLARARASI KONGRE DESTEKLERİ

Başvuru Koşulları:

 • Eczacılık Teknolojisi bölümlerine bağlı anabilim dallarından birinde araştırma görevlisi, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olmak,
 • En az 1 yıllık TÜFTAD üyesi olmak,
 • Kongreye sözlü/poster tebliğ ile katılmak (sözlü sunumlara öncelik tanınır),
 • Davetli konuşmacı olarak katılmak koşulu ile öğretim görevlilerine de başvuru hakkı tanınır.

Başvuruların Değerlendirilmesinde Öncelikler

 • Sözlü sunum yapacak adaylara,
 • Daha önceki dönemlerde destek almamış adaylara öncelik tanınır.

Başvuru Dönemleri:

Başvurular yılda 4 dönemde yapılabilecektir.

 • I.dönem 1 Ocak – 31 Mart
 • II.dönem 1 Nisan – 30 Haziran
 • III.dönem 1 Temmuz – 30 Eylül
 • IV. dönem 1 Ekim – 31 Aralık

ayları arasındadır. Katılınması planlanan toplantı yukarıdaki dönemlerden hangisine denk geliyorsa, en geç bir önceki dönemin son ayının 15’ine kadar başvuru formu ile birlikte gerekli belgeler dernek başkanlığına iletilmiş olmalıdır.

Yurtdışı Destekleri

 • Yukarıdaki koşulları sağlayarak başvuruda bulunan adaylardan her dönem 2 adaya Yönetim Kurulu tarafından her yıl için belirlenen miktarda kongre desteği verilecektir.

Yurtiçi Destekleri

 • Yukarıdaki koşulları sağlayarak ulusal toplantılara katılmak üzere başvuruda bulunan adaylardan her dönem 3 adaya Yönetim Kurulu tarafından her yıl için belirlenen miktarda kongre desteği verilecektir.

Destek başvuru formuna ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.