Tanıtım

TÜRK FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ARAŞTIRMACILARI DERNEĞİ

Türk Farmasötik Teknoloji Araştırmacıları Derneği (TÜFTAD) 1991 yılında kurulmuştur. Bilim adamları, endüstri ve yasal yetkililer arasında fikir/bilgi alışverişi sağlayarak Türkiye’deki ilaç, eczacılık ve sağlık alanına katkılarını geliştirmek için etkileşimli, ulusal ve uluslararası forumlar/toplantılar düzenler. TÜFTAD, zamanında ve uygun bilimsel programlar ve profosyonel gelişim için bağlantı ağı oluşturur.

TÜFTAD Genel ve Endüstriyel Farmasötik Teknoloji, Biyofarmasötik, Farmakokinetik, Farmasötik Biyoteknoloji, Kozmetoloji, Radyofarmasi, Farmakoekonomi, GMP,  gibi farmasötik bilimler içinde günlük hayatta ağırlıklı olarak doğrudan insan sağlığında yer alan konular ile ilgilenmeyi ve bunların füzyonundan meydana gelen farmasötik bilimler konuları ile  topluma insan sağlığı için hizmet sunmayı bir misyon edinmiştir.

Bu misyonun başarılmasında TÜFTAD gerek ulusal, gerekse uluslararası aktiviteleri ve katılımları ile dinamik bilgi akışını sağlamada rol oynar. Böylece gerek üyelerinin, gerek endüstrinin, gerek sağlık otoritesinin ve gerekse akademik çevrelerin ve kamu kesiminin, özellikle genç kuşakların, dünyada farmasötik bilimlerdeki gelişmeleri yakından takip etmelerini, bilgilenmelerini bu konudaki yeni bilgilere ilk elden ulaşabilmeleri ve dünya araştırıcıları ile aynı düzeyi paylaşabilmeleri için  stratejiler geliştirir.

Uluslararası platformlarda gelişmeleri güçlü bir şekilde takiple özümseyerek yurtiçi misyonunu evrensel gelişmeler ile perçinleme yükümlülüğü olduğunu ve ülkeyi yurtdışında temsil etmenin TÜFTAD’ın vazgeçilmez misyonu olduğunu kabul eder. Bu misyonun TÜFTAD’a verdiği sorumlulukla farmasötik bilimleri geleceğe taşımayı uluslararası bilimsel yaklaşımlarla entegre bir strateji olarak kabul etmiştir.  Böylece dünyada farmasötik, biyofarmasötik, medikal ve bir bütün olarak  ve sağlık bilimlerindeki ilaçlar ile ilgili bilimsel, teknolojik, yasal gelişmeleri ülkeye, üyelerine ve Türk toplumuna getirerek paylaşmanın bir eğitim görevi, meslek görevi, ülke  ve insanlık görevi olduğunu kabul eder.

Belirlenmiş bu misyon çerçevesinde ve belirli süreleri içinde üstelenilen misyon gerçekleştirilmesi gereken kısımlarını kapsayan stratejik planların oluşturduğu hedefler doğrultusunda, tüm farmasötik bilimlere hizmet ve gönül veren meslek ve  toplum mensuplarına hedefe ulaşma amacı ile hizmet sunar.

TÜFTAD kuruluşlarında öncü rol oynadığı KSSD, Kozmetoloji Derneği gibi kardeş dernekler ve ülkemizde süreklilik kazanmış  uluslararası toplantılar  düzenleyen tüm farmasötik bilimler  kurum ve kuruluşları  ile birlikte farmasötik bilimlerin hedefe ulaşmasını misyon edinmiş olmanın, bunun için startejiler belirlemiş ve bu stratejiler sayesinde hedefe varabilme için görevi kuşaktan kuşağa sürdürmeyi bir sorumluluk olarak görmenin bilincindedir ve bunun mutluluğunu taşımaktadır.