Üyelik

TÜFTAD ÜYELİK BİLGİLERİ

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun ilgili maddelerinde üye olma, üyelikten çıkma ve üye haklarına ilişkin hükümler saklıdır.

Türk Farmasötik Teknoloji Araştırmacıları Derneği-TÜFTAD’a yapılacak olan üyelik başvuruları için kullanılacak olan başvuru formu için tıklayınız.

Yeni üyelik başvurularının değerlendirilmesinde, başvuru formuna ek olarak Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenen giriş aidatını ve yıllık aidatı aşağıda bilgileri verilen hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.

Hesap Adı                   : Türk Farmasötik Teknoloji Araştırmacıları Derneği

Banka                           : Yapı Kredi

Şube                             : 483-Hacettepe Şubesi

Hesap Türü                : Vadesiz TL Hesabı

Hesap Numarası     : 71090937

IBAN No                      : TR 3100 0670 1000 0000 7109 0937